Kagagas mangsa jaman keur leutik, mangsa masih jadi budak olol leho :) .. malem takbiran jadi malem nu pang bungah-bungahna. Mun ceuk si Cepot mah “bungah amar wata suta .. bungah kagiri-giri alias kabina-bina” . Naos sabab bungah? sigana pedah isukan moal puasa deui, pedah di imah loba dahareun, pedah isuk erek make baju anyar, pedah dulur-dulur mere duit jang jajan jeung rea-rea deui sabab kabungah.

Malem takbiran lain indit ka masigit seja takbir jeung nu geus karolot, jeung aki-aki tapi malem takbiran dipake ulin ka jalan bari mawa “LODONG” .. sewang-sewangan rek di sadakeun disawah nu jauh ti imah, ma’lum mun deukuet ka imah sok dibuburak majarkeun ngagandengan nu takbiran.

Lodong dijieuna tina “awi surat” nu badag, geus dijieun samemeh malem takbiran, malah geus dicobaan samemehna. Beurangna geus balanja nyiar karbit ka toko beusi, sagalana geus disiapkeun.

Dina malem takbiran eta lodong di seungeut nu ngaluarkeun sora nu matak katongtorekan ceuli, sorana siga meriem cenah… sora lodong patarik-tarik, pa alus-alus jeung babaturan.

Sangeus seubeuh nyeungeut lodong kakara datang ka masigit, lain rek milu takbiran tapi rek nakol bedug nu aya di tepas masigit. Teu rame lamun malem takbiran teu nakol bedug.

Malem takbiran…. takbiran “sigana ayeuna euweuh deui ka ulinan siga kitu, nepi ka subuh cacap ulin di luar imah. Malem takbiran pikeun budak siga kuring lain takbir tapi ngagulu karesep nu geus aya ti baheula…”

Malem takbiran …naon atuh ari TAKBIR teh?

Wilujeng takbiran ka dulur-dulur nu tos dilembur ka Kang Saka nu parantos mudik ka Kuningan, Kang Dede d Ciamis, Kang Rudi sami sareng kang Saka urang Kuningan, Kang Haniifa, duka dimana.. :) Kangboed urang Tasik nu mumara di Kircon… hampura kangBoed hampura can tiasa silaturahmi hi hi hi :(, ka Fahmi nu tos di Cianjur, Ka Pak Guru Abdaz kasepuhan cianjur, ka Pak Guru Abi urang Garut. Kasadayana baraya wilujeeeeng takbiran :)